Malayalam Christian Hit songs from ‘Ahishekagni’ album

 1. Parisudhathmave Sahayaka
 2. Aadathe Poozhiyal
 3. Jeevajalathin Aruvi
 4. Vimalahridayathin Ranji
 5. Sudinam Varamari Choriyum
 6. Nilavilikelkkunna Daivame
 7. Kurbanathan Rahasyam
 8. Karunyajalakam
 9. Iniyorunalum Verpiriyathe
 10. Ennekunikkum Nukathin Kettukal
 11. Bethstha Kulakkarayil

Continue reading